Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring


Noodkerken: kerken voor geestelijke en materieële nood.

Otto Bartning gaf het begrip noodkerk deze eigen betekenis. 
Door de oorlog was er behoefte aan nieuwe kerken om samen te komen en evenzeer aan bezinning.

               

Vom neuen Kirchenbau                      Stahlkirche Keulen 

De bestuurders van de Evangelische Kirche Deutschland benaderde in 1945 Otto Bartning, als erkend kerkenbouwer. Bartning had Vom Neuen Kirchenbau (1919) gepubliceerd, een eredoctoraat theologie gekregen (1924) en o.a. een kerk in montagebouw gerealiseerd voor een beurs in Keulen (1928).

Das zerstörte Erbe darf nicht historisch rekonstruiert werden, es kann nur für neue Aufgaben in neuer Form entstehen." Otto Bartning, Egon Eiermann, Fritz Schuhmacher, Max Taut und Heinricht Tessenow, onderschreven deze stelling in Nachkriegsaufruf 1947.

Ein Notkirchenprogramm.

Bartning besefte dat bedrijven en werkplaatsen in Duitsland verdwenen waren, dat veel ambachtslieden gesneuveld waren en er geen materiaal voor handen was.
Hij zou montagebouw gebruiken: standaardisering van het bouwproces elders (Zwitserland) en actieve medewerking van de bevolking ter plaatse.

 

Friedrichskirche  te Dresden                Maranathakerk op Altlantic Wall in Den Haag

Door het meewerken aan hun eigen kerk zou saamhorigheid, daadkracht en solidariteit de gemeenschap helpen de ontreddering te boven komen. Zij zouden, staand in de modder en werkend met hout en metaal, contact hebben met de aarde. In dr. Ing Emil Staudacher (Zwitserland) vond hij een compagnon.

Samen ontwierpen zij verschillende varianten met een houten dakconstructie en een skelet van zeven geknikte houten spanten, die als een soort ribbenkast van de kerk op de bouwplaats kon worden gezet. De omvang was daarmee in één keer duidelijk, de plaatselijke bevolking kon tussen de spanten de zijmuren optrekken op en met het oorlogspuin.

Het ontwerp had een heldere taal, die door gewone mensen begrepen en dus uitgevoerd kon worden.
Iedere kerk kreeg daarmee een eigen gezicht ondanks de pre fab formule die door Zwitserland geleverd werd.

  

Johanneskerk te Wuppertal                             Initiatief tot erkenning 2012

"Wir sind nun Kenner der Wüste geworden, der äußeren wie der inneren.
Wo aber zwei oder drei in der Wüste sich treffen und
am besonderen Blick der Augen sich erkennen, da bleiben sie zusammen.
Und wenn ihrer dreißig oder vierzig oder vierhundert werden, so werden sie eine Gemeinschaft bilden des Schweigens, des zögerlichen Redens und des plötzlichen Betens und Singens.
Solche Gemeinschaft in der Wüste aber wird den Ring von Steinen legen und wird ein Zelt bauen, nicht nur um den Ort des Zusammenlebens zu sichern, sondern um diese ihre Gemeinschaft des Geistes sichtbar und also auch in den Sinnen wirksam zu machen
."

Otto Bartning tijdens inwijding van de eerste noodkerk in 1948 in Pfortzheim.

 

Bron o.a. Een nieuw begin in Den Haag van Jan Goossensen en Internet