Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

De Kristal staat voor het Hoogste, het Zuivere.    

                 
Otto Bartning wilde voor de toekomst kristaltempels bouwen als

"Huizen van aandacht.

Door het zonlicht troont het kristalhuis
als een schitterende diamant boven allen.

De diamant opent kosmische perspectieven,
verwijst naar de oorsprong van het leven".

Otto Bartning is duidelijk een kind van zijn tijd en streefde zoals de gebroeders Taut en de M.E. opdrachtgevers van kathedralen eveneens naar het beinvloeden van het goede in de mens door hem te laten vertoeven in kristallijne  gebouwen. Hij realiseerde in Berlijn enkele kristallijne elementen en werkte zijn lievelingsontwerp uit in het Sternkirche, dat helaas tot op heden geen werkelijkheid werd.

    

Berlijn sigarenzaak Wenesti                   Model Sternkirche 

         
             Model Sternkirche                                       Model Sternkirche 

HuisWylerberg heeft  Bartning wel kunnen realiseren, al is het de vraag of de bewoners van destijds en nu werkelijk zijn bedoelingen ervaren. Kristalbouw vraagt van ieder openheid en alertheid. Taut was vooral een visionair, Bartning integreerde werkelijk kunstenaarschap en ambacht.

  

     Huis Wylerberg                                             Huis Wylerberg

De kristalbouw is een specifeke richting binnen het Expressionisme van begin vorige eeuw. Dat er op Nederlandse bodem een volledig gerealiseerde kristalbouw van Otto Bartning staat, is een gevolg van grenscorrecties na WO II. Er zijn mij geen andere kristalbouwwerken in Nederland bekend.

Otto Bartning wilde via gebouwen mensen de harmonie en schoonheid van de kristalverhoudingen laten ervaren. Hij was ervan overtuigd dat het goede in de mens hierdoor zou ontwakken. 
In 1924 kreeg Bartning een eredoctoraat theologie aan de universiteit te Köningsbergen, vanwege zijn visie  en zijn daadwerkelijk realiseren ervan in protestantse kerken, waarin hij het onnoembare voelbaar maakt. In dat zelfde jaar voltooit hij ook Huis Wylerberg.

Update eerdere lezing over de kristal