Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Gotiek inspireert de kristalbouw

       

 

 

 

 

 

 

 

 


De gotiek begint als bouwstijl in het jaar 1140.  Abt Suger inspireert de bouwers van zijn tijd met de opdracht voor de uitbouw van de bestaande abdij van Saint Denis bij Parijs. Waarschijnlijk maakte men tijdens de kruistochten kennis met de meetkunde en algebra van de Arabieren, waardoor men  beter kon berekenen hoe een gebouw zich zou gedragen. "Getallensymboliek speelt een grote rol in de Middeleeuwen evenals de gedachte dat God alles (het Universum)* volgens harmonische getallen(reeksen) geschapen heeft. Een Godshuis, kerk en later kathedraal moet daarom een weerspiegeling van een harmonische perfectie zijn; volkomen als God, als een afspiegeling van zijn schepping."

* er bestaat een laat-Middeleeuws miniatuur waar God als architect met passer en meetlat het universum schept.

Hoger en hoger

Men streefde naar verticaliteit en licht.

Het kruisribgewelf heeft een vierhoekige basis
met ribben als dragende elementen.
Deze werden eerst gebouwd
en met een sluitsteen verbonden.

Daarna werd de ruimte
tussen de ribben opgevuld met metselwerk.

Men bouwde steeds hoger
en daardoor ogenschijnlijk smaller.
 

 

                                                                                                                 ........ .... Coutance

Licht

     

Notre Dame te Parijs              met haar roosvenster       en beelden

Bij de bouw van de Notre-Dame te Parijs (1163-1200) wordt voor het eerst duidelijk welk effect de gotische bouwstijl zal hebben op de beeldhouwkunst. In dit stadium van de gotiek wordt het beeldhouwwerk gebruikt als architectonisch element, geheel in overeenstemming met Sugers adagium. De beeldhouwwerken lijken veel minder een eigen leven te leiden dan voorheen. Voor beeldengroepen zal vanaf nu een grote eenheid gelden.

           

                                                                                                                       Bruno Taut

Kristalbouw

In navolging van de gotische kathedralen ontstond er begin vorige eeuw een stroming om licht en kleur sterker in de algemene bouw te verankeren. De mens als kristalisatiepunt,waarin de wil tot bouwen in het voorstellings en realiseringssvermogen van architecten werkelijkheid kon worden. Paul Scheerbart schreef erover,  in navolging van hem schetste Taut veel. Hij realiseerde enkele ontwerpen. Zo ook Otto Bartning, hij ontwierp in klei, waarna hij tekende, rekende en bouwde. De eenheid van architectuur en beeldend kunstenaarschap uit de M.E. werd ten tijde van het Expressionisme het uitgangsprincipe voor het opleiden van architecten.

Bron: internet
Cursieve aanvulling van eerste alinea door dr. Juri Czabanowski, kunst- en architectuurhistoricus.