Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

De muziekzaal

De meest verfijnd vormgegeven ruimte van het hele huis

schrijft Walter Gieseler in de catalogus bij de tentoonstelling in 1988.  

De entree van Huis Wylerberg doet mij al denken aan een kerkportaal. Bij binnenkomst van de muziekzaal zet die associatie zich voort. Je daalt enkele trappen af en treedt dan als het ware een kleine kapel binnen met een linker - en rechter zijbeuk, samen met het kleine middenschip bieden ze plaats aan de luisteraars van een concert. Tegenover de ingang is het koor met een scherpe buitenmuur (apsis). Hier treden de musici op, al zijn meerdere opstellingen gebruikelijk. Otto Bartning zocht naar verbindingen tussen kunst en religie, tussen wereldse - en hemelse sferen en functies. De muziek is vanouds een instrument om die verbinding te bewerkstelligen.

De muziekzaal is helaas door gebruik niet meer in de oorspronkelijke staat. Wel is het prachtige stucwerk van het plafond met zijn scherpe lijnen bewaard gebleven. De kleuren waren oorspronkelijk wat minder fel maar laten wel zien hoe de aankleding van het gebouw moet zijn geweest.

De experimentele kunsten uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw (schilderkunst - muziek - literatuur) waren er welkom. Marie Schuster Hiby en haar  gasten genoten. Schuster realiseerde als het ware al zeer vroeg het Kunst in de Kamer  principe van de dertiger en veertiger jaren. Deze wijze van sponsoring werd onder het Nazisme ook in Nederland noodzaak. Het was de enige manier om moderne kunstenaars het werken mogelijk te maken.

Reeds in 1924 klonk er muziek van Schönberg, Eisler, Berg, Tiessen, Bach, Beethoven, Schubert en Bartok. Van 1950 tot 1966 bracht de dochter Alice Schuster en haar partner Else Kraus Marie’s intentie met het huis weer tot leven, zij het vooral muzikaal.  Alice was zangeres en Else was als concertpianiste een erkend en gewaardeerd vertolkster van  Schönbergs muziek.

De Wylerbergkring wil niet alleen het materiële maar zeer zeker ook het immateriële erfgoed behoeden voor de vergetelheid. Ze wil de nu slapende wens van Mevr Schuster doen ontwaken en Huis Wylerberg in ere herstellen. Zij ziet mogelijkheden de ogen te openen voor de byzondere architectuur, incidenteel haar deuren te openen voor diverse podiumkunsten. Zoals het Marie Schuster-Hiby vanaf het allereerste begin [1921] voor ogen stond en 90 jaar later een initiatief groep van Sovon, in haar voetsporen en die van dochter en schoondochter, de Groene Concerten initieerde.

Bronnen:
Huis Wylerberg - Otto Bartning, Catalogus bij expostie destijds in het Nijmeegs museum Commanderie van Sint Jan 1988. Diverse auteurs
Het vergeten monument, Herman Grote. Uitgegeven voor Heemkundekring de Duffelt en Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen 2007