Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Stichting Wylerbergkring

November 2018

Doelen

Aandacht genereren voor Huis Wylerberg.
Het ten behoeve van het 100 jarig bestaan van het pand activiteiten organiseren, welke dienen te passen binnen het huidige gebruik van het pand, rekening houdend met de beschikbare (beperkte) capaciteit en kwetsbare omgeving. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het mogelijk financieel bijdragen aan het herstel van enkele verloren gegane, oorspronkelijke elementen aan het huis, middels verkrijgen van subsidies;

 • Het mogelijk financieel bijdragen aan het herstel van de oorspronkelijke tuin, middels verkrijgen van subsidies;

 • Het initiëren van tentoonstellingen voor het 100 jarig bestaan, middels subsidies of andere bronnen;

 • Het  initiëren van culturele educatieve activiteiten rond Huis Wylerberg of daarbuiten. Dit om bewoners aan weerszijden van de grens (gemeenten Berg & Dal en Nijmegen, Kranenburg en Kleve), te inspireren en informeren.

Adviseurs

Vanwege de grootse plannen in onze doelstelling zijn we blij dat adviseurs ons bijstaan. 
 

Het Bestuur:

Hans Bisschop (Ooij)
Jaap Dirkmaat (Beek)
Lidwine Janssens (Ubbergen)
Vacature
Vacature

Klankbordgroep.

Dankzij werkgroepen die vertegenwoordigd zijn in een klankbordgroep,kunnen veel dromen daden worden.

 • Concerten: 
 • Erfgoed project Basisonderwijs:
 • Debat - Dialoog spel Voortgezet onderwijs:
 • Geweldloze Communicatie
 • Grensoverschrijdende promotie:
 • Kinder en jeugdtheater:
 • Kristalstudiegroep:
 • Studie dagen:
 • Tentoonstelling in 2024:
 • Vrije tijds speurtocht en smokkelspel

Vriendenkring

In 2019 willen we een vriendenkring starten ter bevestiging en ondersteuning van ieder die zich vrijwillig inzet voor onze doelen en op de hoogte wil blijven van alle activiteiten middels een nieuwsbrief.