Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

De Musschenberg

De naaste buren die er al meer dan een eeuw woonde. De naam betekende ooit in het locale dialect: berg, begroeid met onzelievevrouwebedstro.

Aan het eind van de Middeleeuwen maakte de adel plaats voor een nieuwe elite: burgerij uit de stad, rijk geworden door de handel en steeds machtiger in de politiek. Buiten de steden legden ze chique buitenhuizen aan te midden van prachtige landgoederen. 

De Grote Musschenberg was al sinds de 18e eeuw een horeca gelegenheid. De huidige Musschenberg werd destijds de Kleine Musschenberg genoemd en was aanvankelijk een boerderij. Het huidige pand dateert uit het tweede kwart van de 19e eeuw. De ouders van de huidige mevr Maas, verwelkomden als het ware mevrouw Schuster en haar dochter toen deze in 1924 hun buren werden.

Hun landerijen sloten aan elkaar en de vader van mevr Maas pachtte jarenlang extra grond van Mevr Schuster voor een tweede boomgaard en een stuk landbouwgrond.
De goede band voor en tijdens de oorlog tussen beide families werd versterkt door de gezamenlijke interneringstijd in Vught na de oorlog. Luister naar: een spannende geschiedenis.

De familie Maas heeft zich als enige Duitse familie laten naturaliseren om het bedrijf te kunnen voortzetten, waar hun voorouders twee eeuwen daarvoor mee begonnen waren.
Doordat de Grote Musschenberg onherstelbaar beschadigd was tijdens WOII, nam de Kleine Musschenberg de taak van hotel/restaurant over. Sinds 1949 viel alles binnen de Nederlandse grenzen, maar het was nog wel altijd hun vertrouwde grond en omgeving. Veel woningen waren totaal vernield en de atmosfeer in Nederland was destijds eind jaren veertig van de vorige eeuw niet gastvrij voor Duitsers. De meesten vertrokken dan ook naar Duitsland of mmigreerden naar Amerika, de familie Maas bleef.

Voor up to date informatie zie de Musschenberg. Geniet op de sfeervolle terassen tijdens de schemering van een hert, eekhoorntje, haas of vos die zich soms laten zien. De goede keuken laat u als van ouds cullinair genieten. Mevr Maas was de laatste Maas die  tot half januari 2019 de scepter zwaaide, zij is zelf geboren in het jaar dat Marie Schuster gestorven is.

Even voorbij de Musschenberg kun je rechts een pad op dat leidt naar een kleine boomgaard en als je er doorheen wandelt, kom je bij Huis Wylerberg. Via vele paden kun je hier zwerven over de originele Wylerberg van Wyler tot Keteldal. Nu is een gedeelte ervan omgedoopt tot Duivelsberg en kregen andere delen namen als dal Palland, Filosofendal, Keteldal etc.