Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Streven naar Kristalhelder Communiceren:

  • het waarnemen zuiveren van interpretaties,

  • emoties zuiveren van bijkomende gedachten,

  • behoeften zuiveren van oordelen en strategieŽn,

  • een eis zuiveren tot puur een verzoek.      

                                                                                                    Marshall Rosenberg                                                         

Verbindend,  via de taal van het hart, geweldloos communiceren.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of ......................     kan het ook anders?

ZUIVER VERBINDEND communiceren is moeilijker dan je denkt. We spreken spontaan zoals we het gewoon zijn. In onze taal sluipt vanzelf veel agressie. Marshall Rosenberg analyseerde dit fenomeen en vond een oorzaak. HIj onderzocht de taal en kwam tot de conclusie dat onze taal, een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in alle poriŽn van de dagdagelijkse taal is doorgedrongen. We leerden vooral te onderscheiden en veroorzaken daarmee vaak onbedoeld, emotionele reacties en verwijdering i.p.v. de door ons gewenste toenadering. 

Voor verbinding met de ander is nodig dat je helder onderscheid maakt:

        wat neem je waar,

        wat voel je,
        welke behoeften heb je 

        welk verzoek wil je daarom doen.


Je bewandelt niet de grijze buitenroute maar neemt de binnenweg. Relaties ontwikkelen zich hierdoor.

                                                                               Een wereldwijd netwerk van Geweldloze Communicatie.

                                                                    Sorry Heer  

Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. GŁnther Anders* (1902-1992) onderzocht welke oorzaak eraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980). Zo kunnen we vanuit een kokervisie - eigen overtuiging - verabsoluteren van eigen gevoelens en behoeften de ander voorwaarden of eisen stellen. Een overtuigend voorbeeld

De mens is een door en door vreedzaam wezen

Waarom we dit niet weten? Simpel: we focussen steevast op de uitzonderingen. Ja, we zijn tot gruwelijke dingen in staat. Maar wie een beetje uitzoomt, ziet hoe zeldzaam geweld is. Er zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig  en meestal ook vernuftige technologieŽn. De correspondent, Rutger Bregman februari 2018.

Cí est le ton qui fait la musique - Non verbaal spreken we boekdelen.

Als het er op aan komt zijn we vreedzaam, maar ons taalgebruik is aggressief. Waardoor? Gewoonte patronen, onzekerheid, adoratie van de reden, onmachtig om een inuitieve overtuiging te verwoorden, gespannenheid, overwoekerde emotie, onbekend met onderliggende behoeften, nood aan zekerheden - oordelen- ordening, discussie training,  debat cultus? Het antwoord is niet eenvoudig. Klank, ritme en kleur van de taal, onze houding, gezichtsuitdrukking zeggen het. naast onze verhouding (nabij - afstandelijk) tot de ander. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

De slogan heeft niets aan zeggingskracht ingeboet, vandaar ook ons trainingsaanbod. Vorig cursusjaar zijn er drie basiscursussen geweest, waarin de vier stappen van Rosenberg getraind werden via overwegingen, opdrachten, uitwisselingsgesprekken en enkele non verbale communicatie  accenten. 

Lezing Kristalzuiver Communiceren

Wilt u geinformeerd raken over Geweldloze Communicatie, ofwel het zuiveren van onze waarnemingen, emoties, gedachten, verzoeken, dan kunt u deze aanvragen bij Leon van Mook of Lidwine Janssens. 

Oefengroepen

Vanuit iedere cursus zijn mensen doorgegaan om maandelijks te oefenen.

Beginners cursus 2020/21

Trainer: Leon van Mook

Informatie bij Merita van Mook

Vervolgweekend 

2020
Datum: 10 en 11 oktober
Trainers: Hester Macrander & Helmi Willems. 
Helmie Willems en Hester Macrander zijn gecertificeerde trainers in Verbindende Communicatie. Ze runnen samen een trainingsstudio in Arnhem. Studio 2V, Verbinding en Verdieping. Beide hebben een achtergrond in de kunst.
Helmie: theater, schilderen, dans.
Hester: theater, creatief schrijven. Beide bevlogen trainers in Verbindende Communicatie.
Informatie bij Merita van Mook

Ruud Baanders

2021 datum ivm corona nog onbekend
Dagindeling zaterdag en zondag: 10.00 -13.00u en 14.30 - 17.30u
Plaats: Beuningen
Informatie bij Merita van Mook

Ondersteuning
Voor het onderwijs zijn er inmiddels ook mogelijkheden, we verwijzen graag naar: 
www.ai-opener.nl
www.levenverrijkendonderwijs.nl 
www.geweldlozecommunicatie.org  zo u naar een trainer in de buurt op zoek bent, die u ondersteunt bij het invoeren van Geweldloze Communicatie training met jongeren. Zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde trainers vind u hier.