Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Variaties en vervolg

Voor aanvang van het spel is er een aparte inleidend les mogelijk

Een filosofisch gesprek en een inleiding op het thema: 75 jaar vrijheid aan weerszijden van de grens.

            Uitgangsvragen:
            Wat betekent vrijheid voor jou?
            Is vrijheid een visie/mening of handeling/gedrag?
            Wat is belangrijker vrijheid of vrede?
            Hoe zijn beide te realiseren?  Is de een voorwaarde voor de ander?

Bij de start van het spel:

Alle foto’s via een projector laten zien. Vanuit kijken een gesprek starten: waar gaat dit over? Welke foto spreekt je het meeste aan? Welke foto’s zouden bij elkaar kunnen horen? Enzovoort.
De jongeren kiezen één van de vijf thema’s/categorieën, zodat op deze manier de groepjes ontstaan.

Na het spelen van het spel:

Na het spelen van het spel, kiezen de jongeren in duo’s een opdracht die ze in de volgende les willen uitdiepen. Op grond van de foto of de opdracht starten ze een onderzoek met hun eigen accenten en verwerken hun uitkomsten in een presentatie aan de groep.  Websites e.a. bronnen ten dienste hiervan vind u hier.

Vervolg

Doorwerken in de weken na het spel

Gaat u buiten uw eigen vakgebied opdrachten kiezen of juist binnen uw eigen vakgebied?
De uitbreiding geeft de mogelijkheid om het spel op projectdagen in te zetten!

  • Beeldend: teken - en schilder opdrachten, ombouwen van gebruiksvoorwerpen
  • Dans: choreografieen van oorlog - verzet ontwerpen en uitvoeren   
  • Drama – spel: de rollenspelen uitbouwen tot volwaardige scenes met personages spanningsbogen, vervreemdingseffecten en verrassingsimpulsen
  • Filosofie: startvragen voor gesprek, koppelingen naar gedachtegoed van filosofen
  • Geschiedenis: verdieping van een aspect dat in het spel veel aandacht kreeg.
  • Kunstbeschouwen: voorbeelden van geaccepteerde kunst en entartete Kunst
  • Maatschappijleer: verdieping van het actualiseren door informatie uit de media
  • Muziek: composities van oorlog - verzet ontwerpen en uitvoeren 
  • Nederlands: gedichten/brief schrijven aan..
  • Quest: onderzoeksopdrachten vanuit maatschappij, geschiedenis, filosofie