Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Van vmbo tot en met vwo
Van onder- tot en met bovenbouw

Het spel beoogt niet feiten om, logica, redeneringen of wetenschap te doceren, maar om het beleven, ervaren, onderzoeken, experimenteren en toepassen in het leven van jongeren. De opdrachten zijn voor alle jongeren die op zoek zijn naar eigen kleur, identiteit, doelen en idealen.
Het vermoeden bestaat dat veel opdrachten door iedere jongere zelfstandig in groepsverband gedaan kunnen worden. Natuurlijke leiders staan veelal vanzelf op in iedere subgroep. De begeleider kan ook zelf groepjes samenstellen, om krachten te verdelen.

Vijf categorieŽn en vijf soorten opdrachten.
Er ontstaan vijf subgroepjes rondom een categorie: vriend - vijand, verzet, kunst, alledag, de oorlog voorbij?

De opdrachten: actie, gedachtenexperiment, dilemma, besluit en actualiteit, worden per categorie zichtbaar op de subpagina: informatie en opdrachten. Iedere groep bekijkt dus alleen de eigen categorie. Na iedere opdracht keren zij ernaar terug. Zij zien de andere categorieŽn in de kantlijn, maar laten die aan de de andere groepen. 

 

  etc

Scroll, als docent, tevoren volledig door alle foto's, informatie en opdrachten, zodat u de werkwijze begrijpt.
De vele witte vlakken ertussen zijn voor de jongeren bedoeld.

Afstemming op de eigen groep

Wanneer de begeleider eerst zelf door de opdrachten gaat, kan deze een selectie aanbrengen, en daarmee zo nodig de moeilijkheidsgraad aanpassen aan de doelgroep.

De begeleider kan ervoor kiezen, om een deel van de opdrachten zelfstandig in subgroepjes te laten uitvoeren (bijvoorbeeld een actie opdracht of een gedachte experiment) en een ander deel te begeleiden.

Op het whiteboard komt dan te staan van welke categorie, welke opdrachten overgeslagen kunnen worden tijdens het zelfstandig werken in subgroepjes. Zie ordening naar soort opdracht.

Jongeren  werken de opdrachten uit. Zij presenteren vervolgens per groep, ter afronding hun ontdekking, ervaring, mening, conclusie.  

Voorbereiding als docent:

Introduceer het spel en vraag de jongeren welke categorie ze willen onderzoeken.
Laat ze groepjes vormen en de tafels in vijf groepjes plaatsen. Of
verdeel de jongeren in vijf groepen. Zorg van tevoren dat de groepstafels geordend zijn.

Geef elk groepje een laptop/tablet/telefoon, twee A4 tjes, pennen en een stopwatch of timer.

Vraag de groepjes iedere foto centraal op het scherm te zetten en gescheiden van de andere foto's goed te bekijken. Pas nadat de jongeren hun associaties en interpretaties van de foto hebben gegeven, gaan ze naar informatie en opdracht.
Ook hier geldt: niet verder lezen dan datgene dat bij een foto hoort. Er is voor voldoende witte tussenruimte gezorgd, om dat mogelijk te maken. Daarna keren ze  terug naar de pagina met de vijf foto's, bestuderen de volgende foto en lezen erna de bijbehorende informatie en opdracht. 

De grote van de groepjes hangt af van het aantal jongeren in de klas. Zes personen is het maximum per groepje. Maak ze ook niet kleiner dan vier. Zijn er bijvoorbeeld zestien jongeren, dan is het mogelijk om ťťn categorie weg te laten. Ieder groepje neemt plaats aan een tafel/groepsplek.

Men kan per categorie werken, per opdracht soort of met een gemixte set. Let er bij het maken van een mix op dat er van elke soort opdracht er een in zit. Een mix bestaat dan uit alle vijf soorten opdrachten verspreid over de verschillende categoriŽn. Zet de gekozen mix op het wihiteboard, zodat de jongeren weten te navigeren naar de juiste fotoís, informatie en opdrachten.

Benodigdheden

laptop/tablet/telefoon
pennen, papier A4, post-its
timer (via mobiels, bij bezwaar stopwatches, kookwekker, of klok)
eventueel vijf vellen van een flapover: per categorie een vel.