Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Het Expressionisme            

Kun je de wereld en het leven 
in beelden, geluiden, kleuren, vormen, woorden vangen?

Expressie = uitdrukking van ervaringen, gevoelens en visies. De band met de werkelijkheid vervaagt vaak, soms valt die zelfs helemaal weg. De gevoelswaarde (het onderbewuste) voert de boventoon. Het expressionisme kent maar één wet: er zijn geen wetten, dus niets voorschrijven. Hierdoor krijgen onvoorstelbaar nieuwe vormen hun kans. De subjectieve beleving staat voor alles centraal.

Muziek 'bevrijdt zich' van het denken in melodieën en akkoorden, zoals abstracte kunst ‘zich bevrijdt’  van de werkelijkheid à een andere innerlijke beleving

Ich fühle Luft von andere Planeten
Ach alte Luft von Märchenwelt                               

(Opus 10) Arnold Schönberg

Het expressionisme bloeide op in architectuur, beeldende kunst, dans, literatuur, muziek en theater. Een kort globaal overzicht ter introductie. 

Nieuwe onbekende werelden

Begin 20e eeuw verdiepen velen zich in het onbewuste (Freud), in dromen (Jung). Als gevolg daarvan ontwikkelt er zich bij kunstenaars een nieuw kijken (schilderkunst), luisteren (muziek), schrijven, dansen , spelen en bouwen.

Als reactie op WO I barst het creatieve verzet tegen regels, wetten, geweld en machtspel los.  Aanvankelijk in vrij kleurgebruik bij de beeldende kunst (niet realistisch) maar vervolgens ook in vrijere vormen in architectuur (architecture parlante), muziek (het atonale), in de improvisatie dans zoals de Ausdrucktanz en in taal zoals de Dada beweging en de kristallijne romans. Theater uit die tijd richtte zich vooral op expressie van visie en was met name politiek getint: Bertold Brecht en Cabaret.

Ubbergen 2019