Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring


Streven naar Kristalzuivere Taal:
Geweldloze communicatie - Verbindend c
ommuniceren

 

Kristal zuiver communiceren

door

  • het waarnemen te zuiveren van interpretaties,
  • emoties te zuiveren van bijkomende gedachten,
  • behoeften te beseffen en te onderscheiden van strategieŽn
  • een verzoek te doen in plaats van een eis te stellen. 
                                                                                Marshall Rosenberg

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of ......................     kan het ook anders?

VERBINDEND communiceren is moeilijker dan je denkt. We spreken spontaan zoals we het gewoon zijn.
We leerden vooral te onderscheiden en veroorzaken daarmee vaak onbedoeld, emotionele reacties en verwijdering i.p.v. de door ons gewenste toenadering. 

 

 

 

                                                         


 

 

 

Voor verbinding met de ander is nodig dat je helder onderscheid maakt: wat neem je waar, wat voel je, welke behoeften heb je en welk verzoek wil je daarom doen. Je bewandelt dan niet de blauwe buitenroute maar neemt de binnenweg. Relaties ontwikkelen zich hierdoor.

           

Sorry Heer  

Marshall Rosenberg onderzocht de taal en kwam tot de conclusie dat onze taal, een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in alle poriŽn van de dagdagelijkse taal is doorgedrongen.

Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. GŁnther Anders* (1902-1992) onderzocht welke oorzaak eraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980). 

Zo kunnen we vanuit een kokervisie - eigen overtuiging - verabsoluteren van eigen gevoelens en behoeften de ander voorwaarden of eisen stellen. Een overtuigend voorbeeld

De mens is een door en door vreedzaam wezen

Waarom we dit niet weten? Simpel: we focussen steevast op de uitzonderingen. Ja, we zijn tot gruwelijke dingen in staat. Maar wie een beetje uitzoomt, ziet hoe zeldzaam geweld is. Er zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig  en meestal ook vernuftige technologieŽn. De correspondent, Rutger Bregman februari 2018.

Cí est le ton qui fait la musique - Non verbaal spreken we boekdelen.

Als het er op aan komt zijn we vreedzaam, maar ons taalgebruik is aggressief. Waardoor? Gewoonte patronen, onzekerheid, adoratie van de reden, onmachtig om een inuitieve overtuiging te verwoorden, gespannenheid, overwoekerde emotie, onbekend met onderliggende behoeften, nood aan zekerheden - oordelen- ordening, discussie training,  debat cultus? Het antwoord is niet eenvoudig. Klank, ritme en kleur van de taal, onze houding, gezichtsuitdrukking zeggen het. naast onze verhouding (nabij - afstandelijk) tot de ander. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

De slogan heeft niets aan zeggingskracht ingeboet, vandaar ook ons trainingsaanbod.

Wereldwijd netwerk van Geweldloze Communicatie: van onderop opbouwen.

Vorig cursusjaar zijn er drie basiscursussen geweest, waarin de vier stappen van Rosenberg getraind werden via overwegingen, opdrachten, uitwisselingsgesprekken en enkele non verbale communicatie  accenten. 

Oefengroepen

Vanuit iedere cursus zijn mensen doorgegaan om maandelijks te oefenen.
Inmiddels zijn er drie groepen die regelmatig samen het GC veld verder verkennen.

Vervolgweekenden Ruud Baanders

GC weekendcursus: woede, schaamte, schuld Babylon: 15 -16 september 2018
Inschrijvingsmogelijkheid vanaf nu

Na  aanmelding en  betaling op rek:  NL56 TRIO 0786 8053 15  t.n.v.  J.A.L. van Dinther, ontvang je een bevestiging.