Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring


Streven naar Kristalzuivere Taal:
Geweldloze communicatie - Verbindend c
ommuniceren

 

Kristal zuiver communiceren

door

  • het waarnemen te zuiveren van interpretaties,
  • emoties te zuiveren van bijkomende gedachten,
  • behoeften te beseffen en te onderscheiden van strategieën
  • een verzoek te doen in plaats van een eis te stellen. 
                                                                                Marshall Rosenberg

In lijn met Otto Bartning's Kristalzielen, wil de Wylerbergkring vorm geven aan zijn idealen met o.a. cursussen Geweldloze Communicatie.

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld   

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

VERBINDEND communiceren is moeilijker dan je denkt. We spreken spontaan zoals we het gewoon zijn.
We leerden vooral te onderscheiden en veroorzaken daarmee vaak onbedoeld, emotionele reacties en verwijdering i.p.v. de door ons gewenste toenadering. We raken gefrustreerd, boos, verdrietig of vertwijfeld, omdat we niet de verbinding realiseren die we graag willen.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of ......................     kan het ook anders?

 

Komt tot rust en besef je zuivere waarneming, je onderliggend gevoel, behoefte, verzoek. 

Kruip in de huid van de ander.
Keer vanuit diens perspectief terug naar
je verzoek aan de ander.

Het GC speelveld nodigt uit te oefenen als
      protagonist, antagonist en spelbegeleider. 

 

                                                         

Voor verbinding met de ander is nodig dat je helder vertelt wat je waarneemt, wat je voelt, welke onvervulde behoeften er zijn en welk verzoek je daarom wilt doen. Hierdoor stel je je niet op als vijand (de blauwe buitenroute bewandelend) die voor eigen gelijk opkomt, maar als compagnon die compromis bereid is (de binnenweg onderzoekend): de ervaring en wens van de ander meenemend in het contact. Relaties ontwikkelen zich hierdoor. Jij word je meer bewust van jezelf en de ander: wie ben je /is de ander, wat voel je/voelt de ander, hoe interpreteer je/ interpreteert de ander. wat zijn je onvervulde behoeften en die van de ander.
Erkennend: vragen staat vrij en het weigeren erbij.

           

Sorry Heer  

Marshall Rosenberg onderzocht diepgaand de taal en kwam tot de conclusie dat onze taal, een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in de loop der tijd in alle poriën van de dagdagelijkse taal is doorgedrongen.

Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. 
Günther Anders* (1902 -1992) onderzocht welke oorzaak daaraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980). Als we ons niet voorstellen wat we technisch kunnen, zijn we slechts betrokken bij de uitdaging: ik zal het waarmaken, maar niet bij hetgeen we er mee waar maken. Beschouwingen moeten veranderingen kunnen worden, stelde hij. 

Zo ook kunnen we vanuit kokervisie - eigen overtuiging of verabsoluteren van eigen gevoelens en behoeften de ander voorwaarden of eisen stellen. Wat voor de een waarheid is, is voor een ander waardevol, voor een derde waardevrij en voor weer een ander waardeloos. Dat erkennen en erover in gesprek gaan, is noodzakelijk. Anders zijn we betrokken op onszelf, niet op de ander en verliezen we het contact. Een overtuigend voorbeeld

 ‘We zijn allemaal al door de atoombom gedood, alleen weten de levenden het nog niet’. 

* Günthers keuze om zijn achternaam Stern te veranderen in Anders, er niet meer bij horen.

C’ est le ton qui fait la musique - Non verbaal spreken we boekdelen.

Wij hechten zeer veel waarden aan woorden en toch voelen/beseffen we dat onhandig gekozen woorden niet altijd aanvallend of (ver) oordelend bedoeld zijn. Met enkele collegae uit de docent theater wereld gaan we op zoek naar spelvormen die ten dienste kunnen staan van non verbale geweldloze communicatie. T.z.t. lees je daar meer over.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

De slogan heeft niets aan zeggingskracht ingeboet, vandaar ook ons trainingsaanbod.

Wereldwijd netwerk van Geweldloze Communicatie: van onderop opbouwen.

Onze taal is erg abstract en we spreken zoals het ons geleerd is. 

Tijdens een wereldcongres van Aboriginals in Toronto (1983) confronteerde een Indiaanse Prof. Pedagogiek
(ze introduceerde zichzelf als grootmoeder) me met onderstaande. 

Jullie taal is veel te abstract.
Je ziet, hoort, voelt niet wat je zegt.
Je neemt vandaaruit geen verantwoordelijkheid.

Zie en hoor jij in   'de eend'  de roze kwakkelpoot kwaken?

Een Maori vrouw docerend aan de Victoria University Wellington beantwoordde mijn vraag 
over vrouwenrechten in de eigen Maori samenleving als volgt (1990):

Nee ik mag als vrouw niet spreken in onze marae (gemeenschapshuis).
Als ik echter in liedvorm zing hetgeen ik vertellen wil,
bereik ik niet alleen het hoofd, zoals hier op de universiteit,
maar ook het hart.

Communicatie ­­ bestaat uit        houding – onderlinge verhouding (afstand- nabijheid)
                                                gezichtsuitdrukking (open, uitnodigend – gesloten, verwijtend)
                                                gesproken woorden (c ‘ est le ton qui fait la musique)
                                                geschreven woorden  (tussen de regels lezen).

Rosenberg:
Ik ben niet de oorzaak, wel eventueel de aanleiding
dat een ander zich voelt zoals die zich voelt.


Oordelen leggen onvervulde behoeften bloot, maak ze bespreekbaar.

Ga als iemands gemoed vuur spuugt, niet in op haar/zijn waarnemingen, 
maar onderzoek de onderliggende emoties - behoeften.

Het model van Marshall Rosenberg (grondlegger van Geweldloze Communicatie) biedt ons handvatten om steeds opnieuw verbinding te zoeken en aan te gaan. We kijken naar wat er echt in ons en in de ander leeft, wat we nodig hebben. We leren hoe we dat onder woorden kunnen brengen dat er wezenlijk contact ontstaat.

Vorig cursusjaar zijn er drie basiscursussen geweest, waarin de vier stappen van Rosenberg getraind werden via overwegingen, opdrachten, uitwisselingsgesprekken en enkele non verbale communicatie  accenten. 

Oefengroepen

Vanuit iedere cursus zijn mensen doorgegaan om maandelijks te oefenen.
Inmiddels zijn er drie groepen die regelmatig samen het GC veld verder verkennen.

Weekenden Ruud Baanders

Basisweekend in Arnhem: 13 -14 januari 2018 georganiseerd door zenpeacemakers.

GC weekendcursus in Babylon: dialoog 14-15 april 2018
Voor informatie download de flyer

GC weekendcursus in Babylon: woede, schaamte en schuld 15-16 september 2018
Inschrijvingsmogelijkheid volgt later