Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Architectuur 

Het Expressionisme kent vele stijlen dankzij ieders verworven vrijheid en het opkomend individualisme. Bouwmeesters van weleer worden meer dan ambachtslieden, ze worden kunstenaars. 

“Was übrig bleibt von den menschlichen Unternehmungen, ist nicht das,
was einem Zweck dient, sondern das, was die Menschen bewegt” 
 
                     (Le Corbusier) 

Bruno Taut 

Hij noemt zijn stijl Alpinistische Architektur. Hij werd door WO I pacifist. De ideen die hij ontwikkkeld had in het kristallen Pavilloen (1914) kregen een diepere betekenis en werden leidend voor zijn  werk als architect in de jaren erna. Taut claimde dat architectuur een alternatief moest vinden voor de oorlogsideologie van die tijd en verbonden moest worden met het mystierie, zoals hij zei: ''without religion there is no true culture, no art''.

''Dit voorstel mag avontuurlijk en zelfs pretentieus lijken …. Het beoogt de moed te versterken om hoog te bouwen …. suggesties die ons dichter brengt bij het realiseren van wat eerder al was geidentificeerd om toekomstige doelen te vervullen… het ultieme is altijd stil en leeg... De katedraal was de container van alle zielen, die op deze manier baden. Het zal altijd leeg en puur blijven, het is ‘‘dood.’’ De uiteindlijke taak van de architectuur is om stil te zijn en absoluut weg te draaien van alle dagelijkse rituelen".

In Die Stadkrone (1919) beschrijft en tekent Bruno Taut een basis van een nieuw gemeenschapscentrum: een seculiere ruimte tussen de gothische kathedraal en de Aziatische  tempel. Hierin is devotie voor het schone en ruimte voor de geest. Dit is volgens Taut het laatste doel van architectuur en haar uiteindelijke fuctie. Hij erkent futuristische utopien na te streven, waar technologie de geest helpt

Glas en staal worden in de Alpine Architectuur gezien als elementen die breken met het materialisme.
Een van Taut’s doelen was de begrenzingen van het materialisme te overwinnen als actie tegen het rationalisme.
Glas was een synoniem voor primitieve zuiverheid, het paradigma van de onwetende, een gedroomde binnenwereld, waarin hij zich kon afsluiten voor de ideologische en sociale problemen van zijn tijd.
Hij omgaf zich met een kristallen bubble.                    

Vrije vertaling uit: "Alpine Architecture"  http://hiddenarchitecture.blogspot.com.es

Otto Bartning , Gotische kathedralen en  Kristalbouw 

Rudolf Steiner

(*Donji Kraljevec, Kroatie 1861 -1925 Dornach (CH). Hij is de  grondlegger o.a. van de antroposofie-leer en ontwerpt zijn uit hout opgetrokken Goetheanum (1) dat afbrandt. Daarna ontwikkelt hij  Goetheanum (2)  nog plastischer vormgegeven  in Dornach. Ambachtsmannen gaven zijn organische bouw ideëen  daadwerkelijk vorm

   

Het expressionisme blijft architecten inspireren

De glasbouw (in navolging van o.a. Bruno Taut)

   

  Gent                                                             Ottawa                                                                             

       

New York WTC                Berlijn  Postdammerplatz 

Het organische (in navolging van o.a. Rudolf Steiner)

De theoretische antroposofie vindt enige praktische navolging in de zgn. organische architectuur; o.a architecten Erik Asmussen, Ton Albers / Max van Huut, Frans van der Werf, enz.).
 

  

ING  gebouw Amsterdam                         Gasunie Groningen (trappenhuis)

anno 2019

Triodos bank Zeist Natuur, cultuur en economie met elkaar in balans-  duurzame bouw

Bauhaus

Bauhaus is een stijl die veel meer omvat dan architectuur. Beeldend kunstenaars, architecten, wevers, meubelmakers, keramici gaven er vorm aan onder leiding van veel verschillende internationale docenten. 
Het grond leerplan voor de opleiding (2 , 3, 4, 5, 6, 7) is o.l.v. Bartning ontworpen, geordend en beschreven: integratie van beeldende kunsten en een leerlijn volgens het M.E. principe: leerling, meester, gezel.

  

Bauhaus startte in 1919 te Weimar, verhuisde naar Dessau en overleefde nog een jaar in Berlijn. Kunstenaars als Wassily Kandinsky, Paul Klee, Theo van Doesburg waren er docent voor een bepaalde tijd.Johannes Itten is van groot belang geweest qua het veroveren van vrijheid in kleur en vorm gebruik in de vooropleiding.

Bartning werd na de verhuizing van Bauhaus naar Dessau directeur in Weimar en startte meteen de opleiding tot architect, zoals hij die in 1919 voor ogen had. Gropius volgde een jaar later. Dorte Nicolaissen noemde zijn school vele jaren later: Das andere Bauhaus

Eerdere lezing

2019:  Symptom Bauhaus  (www.westdenhaag.nl  september 2019 - 15 januari 2020)
De tentoonstelling geeft een inkijk in de verwevenheid van het modernisme in het interbellum met de traumatische ervaringen van WO I en de dreigende WO II.
De nauwe banden tussen Bauhaus, Avant- garde en het militait-industriële complex komen in beeld.

.