Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Levenskunst : ieder eigen wijs haar/zijn eigen reis

 

Walk of Wisdom

Visie

De Walk of Wisdom wil de oude levensvragen verbinden met moderne thema’s: de zoektocht naar authenticiteit en de collectieve uitdaging om met miljarden mensen samen te leven op één planeet. Keuzes die ieder van ons afzonderlijk maakt, beïnvloeden het geheel en het geheel beïnvloedt ieder van ons afzonderlijk. Hoe? Dat is een open vraag die een nieuw, mondiaal ritueel verdient. Dat is de Walk of Wisdom: een pelgrimage die niet gebonden is aan een cultuur, religie of levensbeschouwing met als kompas de overtuiging dat we van elkaars wijsheid kunnen leren.

Kernwaarden 

Kernwaarden van de Walk of Wisdom zijn persoonlijke vrijheid, wederzijds respect en verbondenheid. Of duur gezegd: authenticiteit, diversiteit en duurzaamheid. We ontwikkelen de route voor mensen die zichzelf proberen te blijven, die anderen in hun waarde willen laten en graag iets goeds bijdragen aan de wereld.

De wereld wordt steeds meer één dorp door de communicatie- en transportrevoluties. Vertrouwde verbanden verdwijnen en oude antwoorden op klassieke levensvragen komen in een nieuw daglicht te staan. Het lijkt alsof we onszelf opnieuw moeten uitvinden en de vraag dringt zich op: wie zijn we in dat grotere geheel en staan we wel achter al die ontwikkelingen. Kunnen we er invloed op uitoefenen? 

Voor verdere informatie : http://walkofwisdom.org/