Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Streven naar kristalzuiver communiceren

De drie oefengroepen bleven actief en groeiden qua aantal.
Twee vervolgweekenden met Ruud Baanders in april en september.​

Klankbordgroep

Werven van leden voor een Klankbordgroep Wylerbergkring ter ondersteuning van de plannen richting het eeuwfeest in 2024. Gestart in april. In principe drie maal per jaar: januari - april  - september.

NJO muzikale wandeling

Ook in 2018 wandelden we weer naar Huis Wylerberg.
We startten in museum Orientalis H. Landstichting, wandelden door de bossen naar het Afrika museum van Berg en Dal en vervolgden onze wandeling naar Huis Wylerberg in Beek - Ubbergen.