Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Wylerbergkring

Tussen Duivelsberg en Wylermeer heeft Otto Bartning destijds in opdracht van Marie Schuster Hiby een prachtige Kristal neergelegd als woonhuis waarin muziek,  beeldende kunst en literatuur in ere gehouden zouden worden.  

Op het snijpunt van landgrenzen in Beek - Ubbergen staat dit huis. De oorspronkelijke eigenaar mevr Marie Schuster Hiby wilde bestaande visies binnen de kunstdisciplines overstijgen. Zij zelf had vooral aandacht voor architectuur en beeldende kunst, haar dochter en schoondochter richtten zich meer op muziek en literatuur.

We willen in de voetsporen van deze inspirerende liefhebbers van kunst en cultuur het publiek eveneens laten balanceren tussen oud - vertrouwd en nieuw - onbekend op de klassieke vier beschavingsterreinen. We voegen daar de natuur aan toe, vanwege de prachtige ligging van de villa. 

Deze kristal(bouw) kan als een steentje in het water kringen veroorzaken van grensoverschrijdende activiteiten door o.a. filosofie avonden, natuur wandelingen in het kader van seizoensvieringen, cursussen geweldloze communicatie, de Wylerbergronde. Onderling raken deze verbonden door verwijzingen naar de rijke inspirerende geschiedenis van deze Bergkristal. 

De Wylerbergkring wil niet alleen het materiële erfgoed maar zeer zeker ook de immateriële intenties van Otto Bartning en Mevr Schuster behoeden voor de vergetelheid. Ze wil die nu slapende interesse doen ontwaken en in ere herstellen.

Alice Schuster bracht vanuit Berlijn voor haar moeder een kleurenlitho van Paul Klee: ein Seiltänzer * mee. De koorddanser is onze mascotte en geeft het streven weer van de Wylerbergkring. Evenals Paul Klee balanceert de Wylerbergkring tussen  beschavingsterreinen, kunstdisciplines, culturen en landgrenzen.

* alle kunstwerken van Huize Wylerberg zijn na WOII verloren gegaan. Paul Klee ontwierp meerdere koorddansers. Onze mascotte is te zien in Zentrum Paul Klee, Bern - Zwitserland.

"Wie würde Mutter sich wieder in ihrem Element fühlen, nun der Wylerberg ein geschätztes 'Cültürcentrüm' geworden ist, wo sich das geistige uns musikalische Niederland trifft" [1951 Elisabeth Renner in een brief aan Alice Schuster.
[Geciteerd in de catalogus over Huis Wylerberg 1988 blz 45 door Wouter Weijers]

De Wylerbergkring ziet mogelijkheden de ogen te openen voor de bijzondere architectuur in een onnederlands landschap, de oren kennis te laten maken met de klank van de muziekzaal. Ze wil de geesten wakker schudden door filosofieavonden, training in geweldloze communicatie en het aanbieden van culturele arrangementen. Ze wil andere organisaties oproepen aandacht te genereren voor Huis Wylerberg. Dit al in de hoop dat we in 2024 een pracht eeuwfeest kunnen vieren en Huis Wylerberg is herrezen in haar oude glorie.

Een uitdijende Wylerbergkring tussen Wylermeer en Duivelsberg.

Initiatiefneemster

Lidwine Janssens – Ubbergen   

Medewerkers:

Hans van Dinther - Ubbergen

Susanne van Rooyen  - Beek         

Samenwerking met:         

Sovon - Lokaal Oogsten - NJO - Duivelsberg - Musschenberg      

Adviseurs:

Peter de Groot -  H.Landstichting                     Eugène Jeurissen - 'Supplement' Beek